Fi de la campanya Arañonera 2010


Un any més ha finalitzat el Campament Internacional d'Espeleòlegs a la zona d'Arañonera. Un cop més han estat uns dies de convivència, exploracions, i emocions diverses envoltats del paratge impresionant que envolta el campament.

Aquest any ha estat possible establir un campament a -1000 permetent avançar notablement les exploracions en aquest punt i establir noves i interessants vies d'investigació.

Després d'un periode d'aturada reemprenc l'activitat del bloc amb el relat personal de la campanya que aniré publicant properament. Com en anteriors ocasions, aquest resum es una mera visió personal dels fets i vivències ocorreguts que no té cap valor oficial. Pel que qui estigui interessat en els detalls tècnics de les exploracions caldrà que s'adreci al club organitzador.