Energia solar de baix cost

Avui en dia cada vegada son mes necessaris diferents elements electrònics per a les nostres exploracions. Això fa que hagi augmentat el consum de piles i bateries de tota mena, a més amb l’evolució cap a d’il•luminació de leds s’incrementa l’ús d’aquest tipus d’energia.

El problema ve quan hem de passar forces dies aïllats o durant campanyes a llocs on no hi arriba l’electricitat, en aquest cas carregar bateries pot ser un problema. Habitualment s’utilitzen generadors de gasolina que durant unes hores al dia permeten carregar. Però no es una solució massa sostenible a banda que no sempre es pot aplicar allà on volem per l'excessiu pes que caldria transportar.

Durant el rodatge d’aquest estiu es va considerar que el temps de càrrega que proporcionaria un generador podia ser insuficient per algunes bateries que requereixen temps prolongats de càrrega. D’aquesta manera es va intentar buscar una solució fiable i a la vegada econòmica i aquest n’ha estat el resultat:Per menys de 90€ es pot aconseguir un kit com aquest format per una placa fotovoltaica, una bateria de plom de 12V, i un inversor de corrent continu-altern. La placa carrega la bateria de 12V i posteriorment amb aquesta bateria podem carregar o fer funcionar qualsevol aparell a 220V que no superi la potencia que pot assumir la bateria i/o l'inversor. Un dia sencer assolellat ens permet carregar una bateria buida. Mòbils, piles de tota mena i ordinadors portàtils poden connectar-se sense problema.

Probablement aquest sigui un sistema bastant perfeccionable, tanmateix un dels punts forts es la senzillesa i versatilitat, ja que podem col•locar més bateries en paral•lel per augmentar-ne la potencia i capacitat, i també li podem donar altres usos, com carregar la bateria del cotxe, o utilitzar la bateria de plom com a font per a un focus de fins a 100W, molt útil en una gravació a una cavitat.

Un altre avantatge es el poc pes, el que representa que es pot portar a qualsevol lloc en una motxilla.

Un dels inconvenients es no poder carregar les bateries directament des de la placa, per això necessitariem un sistema més complex, i mes car. També es recomana tenir més d’una bateria de plom, per alternar les carregues i no quedar-nos a les fosques!